اختفای ستاره 2UCAC 40145750 با سیارک 2003TG58 تاریخ : يكشنبه، 21 مهر ماه ، 1392
موضوع : اختفاها


    بامداد سه شنبه 14 آبان 1392 از بسیاری از نقاط ایران می توان عبور سیارک 2003TG58 از روبروی ستاره 2UCAC 40145750 را مشاهده کرد.

سیارک 2003TG58 با قطر 151 کیلومتر و قدر ظاهری حدود 23 در مدت حدود هشت ثانیه از روبروی ستاره 2UCAC 40145750 عبور می کند. این ستاره با قدر ظاهری دوازده و شش دهم دارای زاویه میل 5 درجه و 16 دقیقه و 34 ثانیه و بعد 23 ساعت و 34 دقیقه و 36 ثانیه بوده و در صورت فلکی ماهی یا حوت قرار دارد. با توجه به افت شدت نور ظاهری ستاره در زمان گرفتگی این پدیده به وسیله تلسکوپهایی که قطر آنها بیش از 250 میلیمتر باشد قابل مشاهده است. این پدیده در ایران از استانهای کردستان، همدان، شمال استان اصفهان، بخشهایی از کویر مرکزی ایران و خراسان قابل مشاهده است. لحظه گرفتگی در ایران حدود ساعت 3 و 30 دقیقه رخ می دهد. در کاشان لحظه گرفتگی حدود ساعت 3 و 31 دقیقه و 58 ثانیه رخ می دهد.
در تصویر زیر مناطقی که گرفتگی این سیارک قابل رصد است نشان داده شده است. برای مشاهده بهتر تصویر آنرا ذخیره کنید.گردآوری و نگارش: ایرج صفایی

نشانی برای به دست آوردن آگاهی بیشتر
http://www.asteroidoccultation.com/2013_11/1104_183595_30297.htm


اختفا سیارک 2003TG58 ستاره 2UCAC 40145750 گرفتگیمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir/uko_website/fa

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/uko_website/fa/modules.php?name=News&file=article&sid=163