گزارش رصد هلال ماه شوال 1432 تاریخ : يكشنبه، 13 شهريور ماه ، 1390
موضوع : کاربرد نجوم در دین


  گزارش رصد هلال ماه شوال 1432 در صبح روز سه شنبه هشتم شهريور 1390 در رصدخانه دانشگاه كاشان

گزارش رصد هلال ماه شوال 1432

از آنجا كه يك شنبه شب از تلسكوپ بايد براي رصد تخصصي استفاده مي شد، تنظيمات تلسكوپ 16 اينچ رصدخانه  ساعات اوليه يك شنبه شب انجام شده بود. و براي روز دوشنبه آماده رصد هلال بود. اما به دليل آسمان تمام ابري و بارش باران موفق به رصد هلال در روز دوشنبه نشديم. بنابراين تنظيمات تلسكوپ مجددا دوشنبه شب انجام شد تا در روز سه شنبه آماده رصد هلال باشد. شرايط جوي عالي بود و نگراني چنداني از نظر آلودگي هوا  نداشتيم. بطوري كه عمق ديد به حدود 250 كيلومتر در سطح افق مي رسيد.و قله دماوند با جزئيات با چشم غير مسلح از نياسر قابل مشاهده بود.

افراد حاضر از گروه رويت هلال رصدخانه دانشگاه كاشان:

ا. صفايي سرپرست گروه

ياسر شاپوري نژاد

مهدي ملكزاده كاشاني

سعيد كريمي آغچه

سعيد خداپناه

مهمانان:

معصومه قنبرزاده دانشجوي كارشناسي ارشد اخترفيزيك دانشگاه زنجان و عضو انجمن نجوم ثاقب گيلان

محسن حضرتي عضو انجمن نجوم اختران آران و بيدگل

 از صبح  روز سه شنبه  هشتم شهريور 1390  تلاش را براي رصد شروع نموديم. اولين رصد در ساعت 9:24  صبح هلال ماه بصورت كاملا مطمئن با تلسكوپ 16 اينچ مستقر در گنبد رصدخانه انجام گرفت.  در اين زمان مشخصات هلال ومشخصات مكان رصد به قرار زير بود:

عرض جغرافيايي : 33درجه و 58 دقيقه شمالي

طول جغرافيايي : 51 درجه و 9 دقيقه شرقي

ارتفاع از دريا : 1774 متر

جدايي زاويه اي ماه از خورشيد : 16 درجه و 47 دقيقه و 32 ثانيه  قوسي

سن هلال : 25 ساعت و 49 دقيقه

ارتفاع ماه : 16 درجه و 48 دقيقه و 31 ثانيه قوسي

سمت ماه : 104 درجه و 03 دقيقه و 23 ثانيه قوسي

ارتفاع خورشيد : 33 درجه و 30 دقيقه و 32 ثانيه  قوسي

سمت خورشيد : 102 درجه و 29 دقيقه و  42 ثانيه قوسي

فاز ماه : يك و نه دهم درصد

ضخامت بخش مياني ماه : 71 صدم

فاصله ماه : 361100 كيلومتر

لحظه غروب خورشيد : ساعت 19 و 41 دقيقه و 18 ثانيه

لحظه غروب ماه : ساعت 20 و 12  دقيقه و 33  ثانيه

زمان مخفي شدن ماه در پشت كوه در رصدخانه نياسر :         19:15

ابزار مورد استفاده تلسكوپ 16 اينچ Meade LX 200 GPS از نوع انعكاسي اشميت - كاسگرين كاتاديوپتريك با فاصله كانوني mm4064 و چشمي32 ميلي متر استفاده شده بود بنابراين بزرگنمايي 127 برابر بود.

زمان بندي و ابزار مورد استفاده كليه  اعضاي گروه نيز كه با اختلاف زماني ،  موفق به رصد هلال گرديدند، به ترتيب زير است:

ا.صفايي :                                9:24 صبح                      رصد قطعي با تلسكوپ 16 اينچ

ياسر شاپوري :                         9:25 صبح                      رصد قطعي با تلسكوپ 16 اينچ

معصومه قنبرزاده:                    10:04 صبح                      رصد قطعي با تلسكوپ 16 اينچ

محسن حضرتي:                       10:07 صبح                      رصد قطعي با تلسكوپ 16 اينچ

سعيد خداپناه:                          10:11 صبح                      رصد قطعي با تلسكوپ 16 اينچ

سعيد كريمي:                          10:52 صبح                      رصد قطعي با تلسكوپ 16 اينچ

مهدي ملك زاده :                      12:43                              رصد قطعي با تلسكوپ 16 اينچ

سعيد كريمي :                         18:45                              رصد قطعي با دوربين دوچشمي 20*90
ياسر شاپوري :                         18:52                              رصد قطعي با دوربين دوچشمي 20*90

ا . صفايي :                             18:53                              رصد قطعي با دوربين دوچشمي 90*20 


ياسر شاپوري :                        19:11                              رصد قطعي با چشم غير مسلح
سعيد كريمي :                        19:11                              رصد قطعي با چشم غير مسلح

ا . صفايي :                             19:12                              رصد قطعي با چشم غير مسلح

هركدام از حاضرين پس از اولين رصد قطعي چندين بار اقدام به رصد نموده و رصد اوليه خود را تاييد نمودند. و حدود 10 ساعت هلال ماه در چشمي تلسكوپ دنبال مي شد.

كليه ساعات بر اساس ساعت رسمي ايران و با در نظر گرفتن ساعت تابستاني مي باشد.

گزارش رصد اوليه را تا حدود ساعت 9 و 45 دقيقه  همان روز به ستاد استهلال اصفهان و تهران اعلام شد.

 

ا.صفايي

كارشناس رصدخانه دانشگاه كاشان


هلال ماه شوال 1432منبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=113